About Us

ช่วง พ.ศ.2511-2517 เป็นช่วงที่กิจกรรมของนักเรียน นิสิต นักศึกษา บานสะพรั่ง ทั้งกิจกรรมเสริมวิชาการ จิตสำนึกทางการเมือง สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม มีชมรมในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยให้เลือกเข้าร่วมได้อย่างหลากหลาย นักคิด นักบริหารชั้นนำ เช่น ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์ อาจารย์สุลักษณ์ ศิวลักษ์ พระภิกษุ เช่น ท่านพุทธทาส ท่านปัญญานันทภิกขุ สร้างกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมสติปัญญาให้แก่คนหนุ่มคนสาว ขณะเดียวกันความฟุ้งเฟ้อของนักศึกษาในรูปงานบอลล์ การประกวดความงามก็มีมากมาย มีคำถาม “ฉันจึงมาหาความหมาย” โดยวิทยากร เชียงกูล มีบทกวีตั้งคำถามหาความหมายในชีวิตต่อสังคม ความตายของครูโกมล คีมทอง รัตนา สกุลไทย บัณฑิตหนุ่มสาวที่ออกไปเป็นครูในชนบทภาคใต้ ก่อให้เกิดกระแสการขานรับในหมู่คนหนุ่มสาวยุคใหม่ผ่านมูลนิธิ โกมล คีมทอง มีความพยายามหาทางออกจากลัทธิคอมมิวนิสต์ สังคมนิยม หรืออนุรักษ์สุดขอบ สู่เส้นทางประชาธิปไตยและสันติประชาธรรม จนเกิดเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ขึ้น

เรื่องราวจากชุมชนและภูเขา

พชภ. จัดงานวันเด็กบนดอยสูง ย้ำ เด็กคือพลเมืองโลก ร่วมรักษาธรรมชาติ-สุขภาพ เคลื่อนไหวทางกาย

วันที่ 14 มกราคม 2566 มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา (พชภ.) และภาคี รวมทั้งจิตอาสา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กบนดอยสูง ณ ศูนย์การเรียนรู้พชภ. บ้านป่าคาสุขใจ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งเด็กและผู้ปกครอง กว่า 500 คน

ขอบคุณสื่อมวลชนที่ช่วยทำข่าวผู้เฒ่าไร้สัญชาติอย่างต่อเนื่อง จนนำมาสู่วันที่ปลื้มใจกันในวันนี้

ผู้เฒ่าอาข่าหัวใจพองโตได้บัตรประชาชนหลังอยู่ไทยมา 40-50 ปี เผยตายตาหลับแล้ว “ครูแดง”ชื่นชมความร่วมมือภาครัฐ-ภาคประชาชน ชี้ทำได้รวมเร็วครั้งแรกเพียง 2 ปีเหตุ มท.ยอมยกเว้นหลักเกณฑ์หลายข้อ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ที่ว่าการอำเภอแม่ฟ้าหลวง ผู้เฒ่าเชื้อสายอาข่าจากบ้านป่าคาสุขใจ ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย จำนวน 14 คน ได้เดินทางมาถ่ายบัตรประชาชน โดยเป็นการแปลงสัญชาติจากชนกลุ่มน้อยเป็นไทย ตามมาตรา 10...

ถูกบันทึกเอกสารการเกิดผิดมา 30-40 ปี ชาวบ้านไร้สัญชาติใจชื้นทางการเร่งแก้ไข

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย นางเตือนใจ ดีเทศน์ อดีตสมาชิกวุฒิสภาเชียงรายพร้อมคณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา (พชภ.) ได้นำชาวบ้านหมู่บ้านป่าคาสุขใจจำนวน 6 คนที่ประสบ #ปัญหาสถานะบุคคล เข้าประชุมหารือกับว่าที่ร้อยโทพงค์ กูลนรา นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง และนายเชาวลิต กิตติชัยพานิช ปลัดสำนักทะเบียน เพื่อขอให้แก้ไขรายการสถานที่เกิดและการพัฒนาสถานะทางกฎหมาย เนื่องจากมีการบันทึกเอกสารขัดกัน


บันทึกการเดินทาง


เด็กดอยกินดี

They’ve got the moves!

The Nation By Jintana Panyaarvudh Special to The Nation Mae Fah Luang, Chiang Rai How a low-key project at hilltribe schools in Northern...

เด็กดอยกินดี กายสุข ร่ายรำ ออกแรง ลดโรค

เด็กประถม 5-6 ชนเผ่าอาข่า ลาหู ลีซอ และจีนยูนนาน ในโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ดูตื่นเต้น เก้อ เขินมาก ระหว่างแสดงการเต้นรําดั้งเดิมของชนเผ่าให้คณะผู้มาเยือนจากกรุงเทพฯชม และรับรู้ว่า นี่คือหนึ่งในวิชาพลศึกษาและศิลปะซึ่งถูกบรรจุไว้ตามเป้าหมายลดภาวะ “เนื้อยนิ่ง” ควบคู่ไปกับการสืบสานอัตลักษณ์ชนเผ่า

เฝ้าระวังเด็กเปื้อนสารพิษ

รายการบ่ายโมงตรงประเด็น ประเด็นข่าว 29 ส.ค. 2562

เวียงแก่นตั้งเป้าภายใน ปี 63 อาหารกลางวันนักเรียนใช้ผักปลอดภัย 100%

Nation เชียงราย (23/08/2562) – หลังจากเข้าร่วม”โครงการเด็กดอยกินดี” มาถึงปีที่ 4 โรงเรียนปอวิทยา อ.เวียงแก่น จ. เชียงราย พบทางออกในการที่จะให้เด็กนักเรียนได้กินอาหารที่ผลิตจากผักปลอดภัย เตรียมชักชวนโรงเรียนอื่นทั้งอำเภอและเกษตรกรในชุมชนเข้าร่วมหารือกันเพื่อผลิตอาหารปลอดภัยตั้งเป้าภายในปี 2563 อาหารกลางวันนักเรียนเป็นอาหารปลอดภัย 100% 23 สิงหาคม 2562

มาดูกิจกรรมดีๆที่ดอยแม่สลอง ของมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา

https://www.facebook.com/ThemirrorCR/videos/474183389799737/ facebook มูลนิธิกระจกเงา เชียงราย

เด็กดอยอ้วน-ติดเกมไม่แพ้เด็กเมือง หวั่นภูมิปัญญา-การละเล่นชาติพันธุ์สูญ หลายฝ่ายร่วมส่งเสริมปรับ พฤติกรรมการบริโภค-เคลื่อนไหวร่างกาย

ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา (พชภ.) โดยโครงการขยายผลการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและชุมชนต้นน้ำ ซึ่งสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ชักชวนสื่อมวลชนลงพื้นที่ชุมชนชาติพันธุ์บนดอยแม่สลอง เพื่อเก็บข้อมูลโรงเรียนต้นแบบที่ส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคและกิจกรรมทางกายให้เกิดรู้เท่าทันสุขภาพสู่นโยบายระดับท้องถิ่น นางจุฑามาศ ราชประสิทธิ์ ผู้จัดการโครงการฯ กล่าวว่าระหว่างปี 2558-2559 พชภ.ได้สำรวจสถานการณ์สุขภาวะและพฤติกรรมของเด็กและชาวบ้านต้นน้ำในอำเภอเวียงแก่น แม่จัน แม่ฟ้าหลวงและแม่สรวย...